Международна конференция  „Между световете: хора, пространства и ритуали”

На 30 и 31 октомври 2017 г. секция „Балканска етнология“ и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН подготвя международна конференция  „Между световете: хора, пространства и ритуали”. Тя цели да събере интердисциплинарен екип от учени и изследователи от обществените и хуманитарните науки, които да споделят и дискутират резултатите от проучванията си върху културните, социалните, политическите, духовните и емоционалните граници между традиционните и съвременните общества и общности. „Преплитането” на стари и нови, локални, национални („наши“) и наднационални („чужди“) представи, преживявания, възгледи, вярвания и практики става все по-видимо в днешния глобализиран свят.  Основният замисъл е да се инициира дебат върху взаимодействието между хората, пространствата, ритуалите, чрез които световете с различни географски, времеви и културни измерения се допират, пресичат и взаимовлияят. Пространствата на контакти имат разнообразни аспекти, което задава и широка тематична рамка на конференцията.

Работният език на конференцията е английски. Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник със свободен достъп.

Организационният комитет е в състав:

Проф. д.и.н. Рачко Попов (Председател) и членове доц. д-р Мила Маева, гла. ас. д-р Магдалена Славкова и гл. ас. д-р Йелис Еролова.

Повече информация можете да получите тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *