Участие в проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Р България“

Членовете от секция „Балканска етнология“ доц. д-р Мила Маева, гл. ас. д-р Магдалена Славкова и гл. ас. д-р Йелис Еролова са част от екипа, разработващ проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Р България“. Той се осъществява от Българска академия на науките, като водеща организация е Институтът за изследване на човека и обществото. Целта на проекта е да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, (вътрешни/външни) миграции; да предложи сценарии за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила; да предложи мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са основани на изготвените научни анализи и прогнози, засягащи демографското състояние и прогнозираните развойни тенденции в страната.

Комплексният поглед върху развитието на населението е необходим поради фрагментирането на научното познание в тази област, изразяващо се в самостоятелно изучаване на отделните процеси, а също така той е ключов и за постигането на ефективна, стабилна и устойчива демографска политика на Република България, основана на научни доказателства.

Екипът от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН участва в две групи – „Миграция и национална идентичност“ (в подгрупите „Българска диаспора“ и „Бежанци“) и „Уязвими етнически и религиозни групи и общности“.

В рамките на проекта екипът е разработил онлайн въпросник за проучване на нагласите сред българите в чужбина, който е достъпен тук.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *