Кръгла маса „Дискусии върху идентичността“

На 6 март 2018 г. ще се проведе кръгла маса на тема

„Дискусии върху идентичността. Методологично-теоретични перспективи и теренни изследвания“

Целта на кръглата маса е да инициира интердисциплинарна научна дискусия върху методологично-теоретичните инструменти за изследване на идентичността. Учени от различни академични дисциплини ще имат възможност да обменят познания и да съпоставят проучванията си върху супранационалните, националните, локалните, етническите и религиозни форми на идентичността. В резултат на форума се очаква да се достигне повишаване на качеството на научните изследвания, насърчаване на диалога и кохезията между учените от различните направления в обществените и хуманитарните науки.

УЧАСТНИЦИ: проф. дсн Т. Неделчева (ИИОЗ-БАН); проф. дсн М. Келиян (ИИОЗ-БАН); доц. дфн Б. Тодорова (ИИОЗ-БАН); доц. д-р Е. Цанева (ИЕФЕМ-БАН); доц. д-р А. Накова (ИИОЗ-БАН); доц. д-р М. Маева (ИЕФЕМ-БАН); гл. ас. д-р М. Славкова (ИЕФЕМ-БАН); гл. ас. д-р Й. Еролова (ИЕФЕМ-БАН); гл. ас. д-р К. Петкова (ИИОЗ-БАН); гл. ас. д-р Пл. Стоянова (ИЕФЕМ-БАН).

ОРГАНИЗАТОРИ: секция „Балканска етнология“ ИЕФЕМ-БАН и секция „Общности и идентичности“ ИИОЗ-БАН; ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 6 март 2018 г., 10.00 ч., гр. София, ул. „Московска“ 6А, зала 19; ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ: доц. д-р А. Накова (ИИОЗ-БАН) – 0888454731; гл. ас. д-р Й. Еролова (ИЕФЕМ-БАН) – 0885565302.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *