Е-сборник „Between the Worlds: people, Spaces and Rituals“

Slavkova, M., M. Maeva, Y. Erolova and R. Popov (eds.). Between the Worlds: People, Spaces and Rituals. Sofia: IEFSEM–BAS & Paradigma, 2019.

Линк за сваляне: тук

През второто десетилетие на XXI век динамиката и взаимовръзките между хората, пространствата и ритуалите доведоха до стремежа да се реконструират тези понятия чрез различни антропоцентрични, холистични, политико-центрични или културни парадигми. Социалните науки и хуманитарните науки постоянно се обогатяват с изследователски перспективи като отбелязват нови методологични граници между различните дисциплини. Поредицата „Между световете: хора, пространства и ритуали“ изследва общества в различни географски региони, като инициира дебат за взаимодействието между хората в разнообразни пространства чрез интердисциплинарни перспективи. Тя представя взаимодействието между минало и настояще, местно, национално и глобално възприятие, опит и практики, ставащи по-видими в съвременния свят, както и реакцията на индивидите и общностите при културните промени, отразяващи се на техния живот.

Това е първи брой на поредицата “Between the worlds”, която излиза от 2019 г. като електронно онлайн издание на ИЕФЕМ-БАН. Той е резултат от международна интердисциплинарна конференция, състояла се на 30 и 31 октомври 2017 г. и обединила учени и експерти от България, Испания, Русия, Норвегия, Швейцария, САЩ и други. Текстовете, които са включени в брой 1 са преминали през двойно анонимно рецензиране.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *