Лекция в Университета на Исландия

На 7 април 2021 г. гл. ас. д-р Йелис Еролова изнесе лекция на английски език на тема: „БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМА, ХРИСТИЯНСТВОТО И АТЕИЗМА“ пред студенти от Университета на Исландия, обучаващи се в програмата по близкоизточни изследвания. Научно–обучителното онлайн мероприятие се състоя в рамките на курса за мюсюлманските общности в Югоизточна Европа, ръководен от …

Лекция в Университета на Исландия Read More »