Лекция в Университета на Исландия

На 7 април 2021 г. гл. ас. д-р Йелис Еролова изнесе лекция на английски език на тема: „БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМА, ХРИСТИЯНСТВОТО И АТЕИЗМА“ пред студенти от Университета на Исландия, обучаващи се в програмата по близкоизточни изследвания. Научно–обучителното онлайн мероприятие се състоя в рамките на курса за мюсюлманските общности в Югоизточна Европа, ръководен от …

Лекция в Университета на Исландия Read More »

Учени от 4 континента и 21 държави се събраха на конференция с център София

От 29 до 31 октомври 2020 г. в София се проведе във второто издание на международната научна конференция „Между световете“, този път посветена на магията, чудесата и мистиката (International Conference “Between the Worlds: Magic, Miracles, and Mysticism”). Въпреки пандемичната ситуация, 70 учени, етнолози, антрополози, социолози, филолози, философи, археолози и историци от 21 държави от Европа, …

Учени от 4 континента и 21 държави се събраха на конференция с център София Read More »

Проф. Елена Марушиакова получи почетната награда на университета Сьодертьорн в Стокхолм

Елена Марушиакова е доцент в Института за етнология и фолклорстика с Етнографски музей при БАН и професор в Университета “Сейнт Андрюз“ във Великобритания, където в момента работи върху изследване на гражданската еманципация на ромите в периоди между двете световни войни в рамките на ERC advanced grant. На 07 февруари 2020 г., на специална церемония в …

Проф. Елена Марушиакова получи почетната награда на университета Сьодертьорн в Стокхолм Read More »

Е-сборник „Between the Worlds: people, Spaces and Rituals“

Slavkova, M., M. Maeva, Y. Erolova and R. Popov (eds.). Between the Worlds: People, Spaces and Rituals. Sofia: IEFSEM–BAS & Paradigma, 2019. Линк за сваляне: тук През второто десетилетие на XXI век динамиката и взаимовръзките между хората, пространствата и ритуалите доведоха до стремежа да се реконструират тези понятия чрез различни антропоцентрични, холистични, политико-центрични или културни …

Е-сборник „Between the Worlds: people, Spaces and Rituals“ Read More »

Лекция на доц. д-р Кай Аберг, Финландия

Вчера, в зала 11 на ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ 6А, доц. д-р Кай Аберг, лектор по традиционна музика в Университета на Източна Финландия представи лекция на тема: „Language, Music and Identity in Finish Roma (Kaale) Community. Doing and Rethinking Field Work”. С музика на запис и на живо, лекцията предизвика голям интерес не само сред специалистите, …

Лекция на доц. д-р Кай Аберг, Финландия Read More »

Покана за лекция

На 27 март 2018 г. (вторник) от 10.30 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“ 6а д-р Спас Ташев, ИИНЧ-БАН ще изнесе лекция на тема: „Актуални аспекти на обществено-политическите процеси в Република Македония“.

Кръгла маса „Дискусии върху идентичността“

На 6 март 2018 г. ще се проведе кръгла маса на тема „Дискусии върху идентичността. Методологично-теоретични перспективи и теренни изследвания“ Целта на кръглата маса е да инициира интердисциплинарна научна дискусия върху методологично-теоретичните инструменти за изследване на идентичността. Учени от различни академични дисциплини ще имат възможност да обменят познания и да съпоставят проучванията си върху супранационалните, …

Кръгла маса „Дискусии върху идентичността“ Read More »

Кръгла маса „Названия на етническите и религиозни общности в България“

На 20 февруари 2018 г. ще се проведе кръгла маса на тема „Названия на етнически и религиозни общности в България“   Целта на кръглата маса е да инициира интердисциплинарна научна и обществена дискусия върху названията и самоназванията на различни етнически и религиозно общности в България. Учени от различни академични дисциплини, представители на самите общности, общественици …

Кръгла маса „Названия на етническите и религиозни общности в България“ Read More »