Рачко Попов

Проф. д.и.н. Рачко Попов
Длъжност:
Контакти:
служебен адрес “Московска”, 6А
телефон: 359 2 8052614; 0887603693
e-mail: rachko.popov@iefem.bas.bg
rachko_popov@yahoo.co.uk
Приемен ден: всеки вторник между 14 и 16 часа
Области на професионален интерес:
Традиционна народна духовна култура: народен светоглед, демонология и митология, вярвания за растения и животни, традиционен народен календар и култа към светците у нас и на Балканите. Традиционни погребални обичаи.
Кратка биографична справка: 
Рачко Попов е роден на 30 март 1953 г. в гр. Карнобат. Завършва История със специалност етнография в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал в Москва, Берлин и Мюнхен – в сферата на митологията и календарната празнично-обредна система на българите, балканските и славянските народи. Доктор на историческите науки. Директор на Етнографския институт с музей към БАН от 1993 г. до 2009 година. Автор на изследванията „Пеперуда и Герман“, „Светци близнаци в българския народен календар“, „Кратък празничен народен календар“, „Български народен календар“, „Светци и демони на Балканите“, „Сакар. етнографско, фолклорно и езиково изследване“.
За повече информация вижте Автобиографията.