Проекти

Изследователите от секция „Балканска етнология“ ръководят или участват в следните научни и научно-приложни проекти:

Проекти, които са ръководени или са реализирани с участието на изследователи от секция „Балканска етнология“: